www.zellamsee.at biedt accommodatie van Zell am See en Kaprun de mogelijkheid om de operatie te presenteren op deze website.

www.zellamsee.at behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren, te wijzigen of te verwijderen geheel. Ook het recht op individuele aanbieders sluiten definitief van deelname. Wij hierbij uitdrukkelijk op gewezen dat dit niet de officiële serverStad Zell am SeeenToeristische Vereniging van Zell am Seeis. Dit is een website die enerzijds informatie over de stad Zell am See en Kaprun (hotels en accommodatie, alsmede de economische en culturele activiteiten) omvat.
Het doel van dit initiatief:De toeristische ontwikkeling van Zell am See en Kaprun deelname van alle betrokken in dit idee en Kooperationswilligen.Bilder is verstrekt door het toerisme Salzburg, Oostenrijk reclame, Fremdenverkehrsverband Zell am, Lake Wolfshoferamt, Strele Ferdinand, Faistauer Niki, Pagina's zijn gemaakt door Webdesign Andrea Hofer en WolfshoferamtBelangrijke opmerkingen:Referenties en links:Voor directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina's ('links') buiten de verantwoordelijkheid van de www.zellamsee.atleugen, aansprakelijkheid zou alleen van toepassing in gevallen aangaan in de zellamsee.at van de inhoud van kracht kennis heeft en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. zellamsee.at verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van de link geen illegale inhoud op de pagina's worden geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina's van de auteur heeft geen invloed. Daarom distantieerde zich zellamsee.at uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina's die zijn gewijzigd na het koppelen. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de onbruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen was niet mogelijk degene die is gekoppeld aan deze pagina's.
Privacybeleid van Google
"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (" Google "). Google Analytics maakt gebruik van" cookies ", tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website. De informatie die door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en andere met website en internet-gerelateerde diensten. Google mag deze informatie aan derden, tenzij vereist door de wet of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies door de juiste instellingen van uw browser te weigeren, maar we erop wijzen dat u niet in staat zijn om alle mogelijkheden van deze website te gebruiken in dit geval. Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de wijze zoals hierboven en voor de bovengenoemde doel beschreven.

Online Content
Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen ons, die betrekking hebben op materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, verzorgd door onze site is geen opzet of grove nalatigheid . Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen zonder afzonderlijke aankondiging aan te vullen om tijdelijk of definitief te verwijderen of de publicatie.

Verwijzingen en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites die buiten de verantwoordelijkheid van ons, een verplichting verplichting zou in werking uitsluitend in het geval waarin we kennis van de inhoud en het Selbiger technisch mogelijk en redelijk zijn voor gebruik zou zijn in het geval komen om illegale inhoud te verhinderen. Hierbij verklaren wij dat op het moment van het koppelen van de gelinkte pagina's vrij van illegale inhoud waren. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's, hebben we geen controle. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na de link werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod set links en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen in de zakelijke dienstverlening, zoals gastenboeken, discussieforums, mailinglijsten en dergelijke. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de onbruik van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet degene die is gekoppeld aan deze pagina's.

Auteursrecht en merkenrecht
Wij staan ​​te popelen om te overwegen in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten, om zelf gecreëerde afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle eventueel door derden beschermde op de website merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden! Elke duplicatie of gebruik van afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder uitdrukkelijke toestemming van ons.

Copyright / aansprakelijkheid
Gezien de technische kenmerken van het internet kan niet garanderen dat de authenticiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte via dit medium informatie. Ook hebben we geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of de werking van deze website of de inhoud ervan. Enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak, die voortvloeien uit het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de gegevens en informatie op deze website, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik, met inbegrip van de opslag in databases, het kopiëren en elke vorm van commercieel gebruik, en de bekendmaking aan derden in delen of in gewijzigde vorm, zonder toestemming van de organisatie is verboden. Integratie van de afzonderlijke pagina's van onze site op andere sites is verboden.

anders
Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet niet meer of volledig overeenkomen met de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid blijven.